กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป บขส. สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

รถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – บขส. สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ของรถทัวร์บางกอกบัสไลน์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
  • จุดลงรถ: สุราษฎร์ธานี จุดจอด: บขส. สุราษฎร์ธานี
Continue reading “กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป บขส. สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี”