กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร ไป บขส. น่าน จ.น่าน

รถทัวร์ กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร – บขส. น่าน จ.น่าน ของรถทัวร์บางกอกบัสไลน์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร
  • จุดลงรถ: น่าน จุดจอด: บขส. น่าน
Continue reading “กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร ไป บขส. น่าน จ.น่าน”