เส้นทางเดินรถ

ตารางเดินรถ เส้นทางดินรถ บางกอกบัสไลน์ มีเที่ยวรถวิ่งจากกรุงเทพ จุดขึ้นรถ หมอชิต2 เดินทางไปจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง และ น่าน และมีเที่ยวรถวิ่งลงได้ กรุงเทพ สายใต้ใหม่ – สุราษฎร์ธานี แสดงเส้นทางดังนี้

 • กรุงเทพ – ลำปาง
 • กรุงเทพ – เชียงของ
 • กรุงเทพ – เชียงราย
 • กรุงเทพ – เชียงใหม่
 • กรุงเทพ – แม่จัน
 • กรุงเทพ-ทุ่งช้าง
 • กรุงเทพ-น่าน
 • กรุงเทพ-ลำปาง
 • กรุงเทพ-แม่สาย
 • กรุงเทพฯ – สุราษฏร์ธานี
 • เที่ยวไปกลับ